POSTANI FACEBOOK PRIJATELJ!

PVC OKNA, VHODNA VRATA,
GARAŽNA VRATA IN SENČILA

Hitri kontakt!
Tel: 03 80 90 495
E-mail:
RAJMAX D.O.O.

Kozje 63a
3260 Kozje
Slovenija

Tel.: 03 80 90 495
Fax: 03 80 01 491
Gsm: 051 641 232
E-mail:


Zaposlitev
Poslovalnice


Reference
ZAHTEVAJTE PONUDBO

Spodnji gumb vam bo odprl
obrazec za ponudbo.

Pošljite povpraševanje

Kliknite in zahtevajte ponudbo
ŠE DANES.


Znak slovenske kakovosti
za leto 2014

znak slovenske kakovosti
Okolju prijaznipvc okna in vrata
Boniteta odličnosti 2014

PODJETJE RAJMAX PREJEMNIK URADNEGA CERTIFIKATA BONITETNE ODLIČNOSTI AA

Podjetje Rajmax, d. o. o., z veseljem objavlja, da nam je bil s strani podjetja Bisnode Slovenija, ki v okviru mednarodnega projekta izvaja finančne analize podjetij v okrog dvajsetih državah Evrope, podeljen Cerifikat bonitetne odličnosti, ki potrjuje, da se naše podjetje uvršča v sam vrh bonitetne odličnosti v Sloveniji in tako prispeva k poslovni odličnosti v slovenskem okolju:

»Poslovni subjekt spada v VIŠJI RAZRED bonitetne odličnosti v Sloveniji

Certifikat lahko pridobijo izključno pravni subjekti, ki ustrezajo merilom in so se uvrstili na najvišji del lestvice bonitetne odličnosti.

Bisnode Slovenija je podjetju Rajmax, d. o. o., podelila Certifikat bonitetne odličnosti, ki potrjuje, da podjetje Rajmax izpolnjuje kriterije Bonitetne odličnosti za leto 2014 in spada med top slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe statusa AA kot simbola ocene bonitetne odličnosti.

Bonitetno oceno odličnosti imajo le najboljša podjetja, ki dosegajo najvišje standarde poslovne etike in so se v daljšem časovnem obdobju izkazala kot zanesljiv partner glede plačilne sposobnosti, zanesljivosti dobave in kakovosti izdelkov ter storitev.

Podjetje Rajmax, d. o. o., tako spada med 13,5 % podjetij na trgu, ki so bonitetno odlična, kar nas uvršča v sam vrh najboljših pravnih subjektov v Sloveniji.

KAJ JE BONITETNA OCENA ODLIČNOSTI?

Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih dvanajstih mesecih. Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo nadpovprečno in izpolnjujejo kriterije za doseganje manjše verjetnosti, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih dogodkov:

* stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 1.15% verjetnost),
* izbris subjekta iz poslovnega registra (< 1.83% verjetnost),
* blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 1.66% verjetnost).

Za pridobitev bonitete odličnosti AA mora gospodarski subjekt dodatno izpolnjevati še naslednje pogoje:
* Celotni letni prihodki morajo presegati 50.000 EUR;
* Delež dolga v financiranju ne sme presegati 80 odstotkov.

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AA imajo 76-odstotno verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.